samoyed

Birthday
Mar 27, 1976 (Age: 44)
My Satellite Setup
Skystar 2
Quali-TV
Technomate 5900
My Location
Scotland
Top